Takmičarska sezona SKOFBiH 2020

Uspješno okončana takmičarska sezona SKOFBiH 2020

Razvoj konjičkog sporta u FBiH u 2020 godini najbolje se očituje u uspješno realiziranoj takmičarskoj sezoni SKOFBiH 2020.godine.

Unatoč činjenici da se takmičarska sezona odvijala u uvjetima pandemije, održan je rekordan broj takmičenja i sa velikim brojem takmičara i takmičarskih grla.

Održano je 5 kola KUPa FBiH u dresurnom jahanju, 3 kola Kupa FBiH u preponskom jahanju, 1 kolo KUPa u daljinskom jahanju.

Takmičenja su organizirana prema novom sistemu takmičenja i sa novom kategorijom mladih konja.

U sezoni je bilo ukupno registrirano rekordnih X jahača i Y konja.

Čestitamo svim klubovima organizatorima na odlično organiziranim takmičenjima u izazovnim uvjetima pandemije, klubovima učesnicima u takmičenju, čestitke svim takmičarskim parovima, te trenerima, groomerima, veterinarima, sudijama, tehničkom osoblju i svima ostalima uključenim u konjički sport u FBiH.

I kolo KUPa FBiH u dresurnom jahanju

Dana 3.6.2018. godine, održano je I kolo KUPa FBiH u dresurnom jahanju, pod nazivom „Pegasos 2018“, u organizaciji Konjičkog kluba Pegasos, Ahatovići, Sarajevo.

U takmičarskoj konkurenciji su učestvovala 43 jahača para, i u okviru navedenog takmičenja održano je ukupno 5 utakmica. Tri utakmice su održane po starosnim kategorijama: djeca, juniori, seniori, a dvije utakmice su bile otvorenog tipa.

Ostvareni su sljedeći rezultati:

Djeca – test Uvodni 3:

 • 1. Asja Puzić, Ahat, KK Pegasos
 • 2. Ema Dzidić, Al Noor, KK Pegasos
 • 3. Iman Muftić, Al Noor, KK Pegasos
 • 4. Iman Krupalija, Argo, KK Pegasos
 • 5. Naila Delalić, Khali, KK Pegasos
 • 6. Iman Krupalija, Dexter, KK Pegasos
 • 7. Asja Puzić, Dexter, KK Pegasos
 • 8. Nejla Selimović, Soraya, KK Basquil
 • 9. Iman Krupalija, Amani, KK Pegasos
 • 10. Nejla Selimović, Santos, KK Basquil
 • 11. Tayra Jusufović, Zaid, KK Sarajevo

Juniori – test Početni 3:

 • 1. Laura Koller, Elektra, KK Hidalgo
 • 2. Laura Koller, Gavro, KK Hidalgo
 • 3. Tea Rebac, Epke, KK Pegasos
 • 4. Adna Burek, Tango, KK Sarajevo
 • 5. Goielle Jezdimir, Ahat, KK Pegasos
 • 6. Adna Burek, Ukrina, KK Sarajevo
 • 7. Laila Hadžiomerović, Tango, KK Sarajevo
 • 8. Iman Sejdić, Al Noor, KK Pegasos
 • 9. Laila Hadžiomerović, Ukrina, KK Sarajevo
 • 10. Lejla Vražalica, Gavro, KK Hidalgo
 • 11. Amina Sirbubalo, Zaid, KK Sarajevo

Seniori – test Elementarni 3:

 • 1. Adi Hanić, Tango, KK Sarajevo
 • 2. Adi Hanić, Zaid, KK Sarajevo
 • 3. Iman Prcić, Giston, KK Pegasos
 • 4. Lamija Godinjak, Argo, KK Pegasos
 • 5. Aida Vražalica, Elektra, KK Hidalgo
 • 6. Merima Felah, Ahat, KK Pegasos
 • 7. Emina Kazazović, Saga, KK Basquil
 • 8. Aida Vražalica, Gavro, KK Hidalgo
 • Emina Kazazović, Saga, KK Basquil – van konkurencije

Otvorena utakmica – test Uvodni 3:

 • 1. Iman Sejdić, Khali, KK Pegasos
 • 2. Jasmin Kazazović, Prince, KK Basquil
 • 3. Veronika Selimović, Selima, KK Basquil
 • 4. Veronika Selimović, Soraya, KK Basquil
 • 1. Emina Kazazović, Oskar, KK Basquil
 • 2. Almedina Žiga, Oskar, KK Basquil
 • 3. Almedina Žiga, Saga, KK Basquil
 • 4. Iris Bucalović, Oskar, KK Basquil
 • 5. Iris Bucalović, Saga, KK Basquil
 • 6. Almedina Žiga, Selima, KK Basquil
 • 7. Nina Jašarević, Amani, KK Pegasos
 • 8. Almedina Žiga, Santos, KK Basquil
 • 9. Almedina Žiga, Soraya, KK Basquil

Svi takmičari su uspješno odradili test, bez eliminacija. Čestitamo svim takmičarima na ostvarenim rezultatima!

II kolo KUPa FBiH u dresurnom jahanju

U nedjelju, 19.08.2018. godine u organizaciji Konjičkog kluba Vilenjak iz Visokog, održano je II kolo KUPa FBIH u dresurnom jahanju. Na takmičenju su nastupili jahači iz pet konjičkih klubova FBIH u tri kategorije: djeca, juniori i seniori. Također se održala i otvorena utakmica.

Ostvareni su sljedeći rezultati:

Djeca – test Uvodni 3:

 • 1. Asja Puzić, Ahat, Konjički Klub Pegasos
 • 2. Iman Muftić, Al Noor, Konjički Klub Pegasos
 • 3. Iman Krupalija, Al Noor, Konjički Klub Pegasos

Juniori – test Početni 3:

 • 1. Adna Burek, Tango, Konjički Klub Sarajevo
 • 2. Adna Burek, Ukrina, Konjički Klub Sarajevo
 • 3. Iman Sejdić, Al Noor, Konjički Klub Pegasos

Seniori – test Elementarni 3:

 • 1. Adi Hanić, Tango, Konjički Klub Sarajevo
 • 2. Adi Hanić, Ukrina, Konjički Klub Sarajevo
 • 3. Merima Felah, Ahat, Konjički Klub Pegasos

Otvorena utakmica – test Uvodni 2:

 • 1. Majda Bešlija, Al Noor, Konjički Klub Pegasos
 • 2. Muhamed Oruč, Ahat, Konjički Klub Visoko

Proteklo takmičenje je prvo dresurno takmičenje u organizaciji Konjičkog kluba Vilenjak, zahvaljujemo organizatoru na odličnoj atmosferi, a takmičarima čestitamo na ostvarenim rezultatima.

III kolo KUPa FBiH u dresurnom jahanju

Dana 16.09.2018. godine, održano je III kolo KUPa FBiH u dresurnom jahanju, pod nazivom „Pegasos II/2018“, u organizaciji Konjičkog kluba Pegasos, Ahatovići, Sarajevo. U takmičarskoj konkurenciji su učestvovala 23 jahača para, i u okviru navedenog takmičenja održane su ukupno 3 utakmice po starosnim kategorijama: djeca, juniori, seniori.

Ostvareni su sljedeći rezultati:

Djeca – test Uvodni 3:

 • 1. Asja Puzić, Ahat, KK Pegasos
 • 2. Asja Puzić, Dexter, KK Pegasos
 • 3. Iman Krupalija, Argo, KK Pegasos
 • 4. Željka Vlašić, Tango, KK Sarajevo
 • 5. Iman Krupalija, Dexter, KK Pegasos

Juniori – test Početni 3:

 • 1. Laura Koller, Elektra, KK Hidalgo
 • 2. Goielle Jezdimir, Ahat, KK Pegasos
 • 3. Adna Burek, Ukrina, KK Sarajevo
 • 4. Iman Sejdić, Al Noor, KK Pegasos
 • 5. Adna Burek, Tango, KK Sarajevo

Seniori – test Elementarni 3:

 • 1. Adi Hanić, Ukrina, KK Sarajevo
 • 2. Merima Felah, Ahat, KK Pegasos
 • 3. Iman Prcić, Giston, KK Pegasos
 • 4. Adi Hanić, Tango, KK Sarajevo
 • 5. Aida Vražalica, Elektra, KK Hidalgo
 • 6. Emina Kazazović, Saga, KK Basquil
 • 7. Almedina Žiga, Saga, KK Basquil
 • 8. Lamija Godinjak, Argo, KK Pegasos

Čestitamo svim takmičarima na ostvarenim rezultatima!